Máy Xay Giò
Máy Xay Giò 3kg Động Cơ 3kw
Máy Xay Giò 3kg Động Cơ 3kw
Máy Xay Giò 5kg Động Cơ 3,7kw 3 Pha
Máy Xay Giò 5kg Động Cơ 3,7kw 3 Pha
Máy Xay Giò 5kg Động Cơ 3,7kw 3 Pha
Máy Xay Giò 5kg Động Cơ 3,7kw 3 Pha
Máy Xay Giò 10kg Động Cơ 5.5kw 3 Pha
Máy Xay Giò 10kg Động Cơ 5.5kw 3 Pha
Máy Xay Giò 15kg Động Cơ 7.5kw 3 Pha
Máy Xay Giò 15kg Động Cơ 7.5kw 3 Pha
Máy Xay Giò 20kg Động Cơ 11kw 3 Pha
Máy Xay Giò 20kg Động Cơ 11kw 3 Pha
Máy Xay Giò 35kg Động Cơ 20kw 3 Pha
Máy Xay Giò 35kg Động Cơ 20kw 3 Pha
Máy Xay Giò 40kg Động Cơ 25kw 3 Pha
Máy Xay Giò 40kg Động Cơ 25kw 3 Pha
Máy Xay Giò 50kg Động Cơ 40kw 3 Pha
Máy Xay Giò 50kg Động Cơ 40kw 3 Pha

Đăng ký để nhận bản tin

0976960123